Aktiviteter
Vi har våra kurser och dansträningar på tisdagkvällar i Centrumvillan i Granloholm.
Vi börjar höstterminen 2019 på tisdagen 10:e september och fortsätter enligt nedanstående kurs-/dansschema.

Lokal: Matsalen
A1,(Plus):  18:00 - 19:10
Fika:      19:10 - 19:30
(A2)- C1:   19:30 - 21:00
I varje pass ingår kort vattenpaus.

Vid förhinder att komma någon tisdagkväll lämnas besked till kursledare.
Ledare +/A1 - Helena Gidlund
Ledare A2/C1 – Kjell Bäckman/Helena Gidlund
Vid behov ”vikarierar” Göran för Helena resp Kjell.

Bernhedsdansen 10:e och 11:e okt 2020      Flyer »
På lördagen 10:e okt dansar vi C1 mellan kl 12:00 och 18:00 och på söndagen 11:e okt dansar vi A1 och A2 mellan kl 10:00 och 15:30
Caller är givetvis Thomas Bernhed. Och som vanligt dansar vi i kvarterslokalen på Halmstadsvägen 15.
Välkommen!
Novemberdansen / 35-årsjubileum 14/11      
Klubben firar 35-årsjubileum med dans i två lokaler. Callers blir Tomas Hedberg och Ingvar Pettersson
Vi dansar B - C1 mellan 11:00 och 18:00 på Lördagen den 14:e November
Mer info kommer senare
Höstterminsavslutning 3:e dec      (Genomförd)
Vi avslutar höstterminen 2019 den 3 december med gemensam dans till inspelat material. Vi börjar som vanligt kl 18:00.
Anmälan till terminsavslutningsfikat görs på lista som finns framlagd vid "snurrstället" i Centrumvillan eller till Christina via mail eller tel senast 27 november.
Välkomna!
Novemberdansen 16 nov.      Flyer »       (Genomförd)
På lördagen 16:e nov dansar vi A1 och A2 mellan kl 11:00 och 14:00 och därefter B – M – P fram till kl 18:00
Caller är Robert Milestad och som vanligt vid Novemberdansen håller vi till i Kvisleby Folkets Hus.
Välkommen!
Bernhedsdansen 12:e och 13:e okt      Flyer »       (Genomförd)
På lördagen 10:e okt dansar vi C1 mellan kl 12:00 och 18:00 och på söndagen 11:e okt dansar vi A1 och A2 mellan kl 10:00 och 15:30
Caller är givetvis Thomas Bernhed. Och som vanligt dansar vi i kvarterslokalen på Halmstadsvägen 15.
Välkommen!
Terminstart med prova på 10 Sept.      Flyer »       (Genomförd)
Vi börjar terminen kl 18:00
Efter en stunds "ProvaPå" om det kommer några som vill börja, gör vi upp nya scheman och påbörjar höstens dansträning
Välkommen

 

Copyright: All rights to Sundsvalls NewWave